Tractaments

Els tractaments de ginecologia funcional, estan enfocats a diagnosticar i tractar tots els trastorns relacionats amb alteracions internes i externes de l'aparell genital femení.

El nostre equip de professionals disposa de l'experiència i les tècniques més avançades en ginecologia, perquè la dona recuperi la seva salut funcional.

 

Cirurgia Laparoscòpica:

La cirurgia laparoscòpica és una tècnica quirúrgica que es practica a través de petites incisions, usant l'assistència d'una càmera de vídeo que permet a l'equip mèdic veure el camp quirúrgic dins del pacient i treballar en el mateix.

Aquestes tècniques són denominades mini-invasives, ja que eviten els grans talls de bisturí requerits per la cirurgia oberta o convencional i possibiliten, per tant, un període postoperatori molt més ràpid i confortable.
 • HISTERECTOMIA LAPAROSCÒPICA LÀSER.
 • CIRURGIA LAPAROSCÒPICA CONSERVADORA DELS OVARIS.
 • LLIGADURA DE TROMPES LAPAROSCÒPICA.
 • MIOMECTOMIA LAPAROSCÒPICA LÀSER.

Cirurgia Histeroscòpica:

Consisteix en la introducció d'una òptica a través de la vulva i vagina fins arribar a la cavitat uterina, poder tenir visió directa de la patologia uterina, i extirpar en cas necessari.

La intervenció es realitza habitualment sota sedació o anestèsia regional.

 
Intervencions histeroscòpiques: Extirpació de pòlips, extirpació de miomes, resecció de septes uterins (malformacions congènites), alliberament d'adherències, ablació o reducció endometrial, estudi d'infertilitat.
 • MIOMECTOMIA HISTEROSCÒPICA.
 • EXTIRPACIÓ DE PÒLIPS.

Tractament làser:

Els làser, són dispositius d'amplificació de llum per emissió estimulada de radiació.
Com funciona un làser? Els equips làser fan que els àtoms que constitueixen la seva massa s'obliguin a emmagatzemar llum i emetre-la en forma coherent.
 
Beneficis de la tecnologia làser: Millora els resultats terapèutics, el dolor postoperatori, la cicatrització i el temps de restitució al medi laboral-social.
 
Aplicacions del làser a la Ginecologia: Cirurgia laparoscòpica, cirurgia histeroscòpica, patologia cervical (berrugues genitals, citologies anormals), cirurgia estètica i funcional genital.
 • BERRUGUES GENITALS.
 • CONITZACIÓ CERVICAL.

Cirurgia vaginal amb o sense malles:

És la cirurgia clàssica i natural del ginecòleg per a la correcció de prolapses genitals (o descensos) dels diferents compartiments de la vagina com l'úter, la bufeta, el recte o el fons de la vagina en casos de no existir l'úter.

En determinats casos, per defectes anatòmics concrets o després del fracàs d'una cirurgia tradicional, pot estar indicada la seva correcció mitjançant malles sintètiques que ens permetin obtenir millors resultats anatòmics.
 
En aquest cas la cirurgia pot realitzar-se per via vaginal o per via laparoscòpica.
 • HISTERECTOMIA VAGINAL.
 • CORRECCIÓ DEL PROLAPSE DE BUFETA.
 • CORRECCIÓ DEL PROLAPSE DE RECTE.
 • CORRECCIÓ DEL PROLAPSE DE VAGINA.

Tractament la incontinència urinària:

La incontinència urinària d'esforç és una patologia que afecta entre el 4 i el 35% de les dones. 

Els tractaments conservadors, com els exercicis de Kegel, poden fracassar o tenir una efectivitat limitada. Per a les pacients en que aquests tractaments no són efectius, o no desitgen realitzar-los, s'han desenvolupat una gran varietat de tractaments quirúrgics que aporten solucions més efectives.
 
Aquestes tècniques s'han convertit en el procediment d'elecció en el tractament quirúrgic primari de la incontinència d'esforç femenina i tenen una efectivitat igual que altres tècniques antiincontinència però amb un temps quirúrgic menor i menys riscos intra i postoperatòries.
 • TRACTAMENT NO QUIRÚRGIC DE LA INCONTINÈNCIA URINÀRIA AMB LÀSER.
 • CIRURGIA MINIMAMENT INVASIVA DE LA INCONTINÈNCIA URINÀRIA (TOT).