Conització cervical

La conització cervical es realitza a dones a les quals s'ha diagnosticat una lesió precancerosa o premaligna al coll de l'úter.
El tractament de la neoplàsia cervical intraepitelial ocupa un lloc important en la prevenció del càncer de cèrvix. Un cop detectada, la lesió preinvasora ha de ser tractada per evitar la seva evolució a un càncer invasor.

 

En els últims anys s'ha produït, relacionat amb les millores tècniques incorporades a la pràctica clínica, un notable canvi en el tractament de les lesions preinvasores. En l'actualitat és possible realitzar tractaments conservadors i en règim ambulatori.
 
Hi ha diferents tipus de tractaments, nosaltres oferim la conizació amb asa diatérmica sota anestèsia local, aconseguint una taxa de curació aproximada del 95% amb un únic tractament i una baixa incidència de complicacions posteriors.