Labioplàsties: Tractament dels llavis menors i majors

La labioplàstia, consisteix en la reducció dels llavis menors o majors retornant-los a una mida més funcional i estètica sense que per això es vegi compromès la seva funció protectora ni tampoc la seva sensibilitat. Es considera que la seva mida òptima és d'aproximadament un centímetre, i no han de sobrepassar els llavis majors.

 

Els llavis menors intervenen de manera indirecta en:
  • Micció: en orinar, els llavis menors intervenen canalitzant el raig d'orina que surt pel meat. 
  • Relacions sexuals: Els llavis menors es despleguen, s'engrosseixen, adopten un aspecte pseudoerèctil i un color vermell intens per tornar al seu estat basal després de l'orgasme.
  • Impedir que la vagina perdi la seva lubricació.
Els llavis menors no sobrepassen la vulva, però amb la creixent moda de la depilació làser i quan creixen de manera anòmala, acaben sobresortint dels majors, presentant un aspecte caigut i poden causar problemes funcionals, d'higiene i estètics.
 
 
Els motius de consulta més freqüents són les molèsties al vestir determinades peces, o la irritació en realitzar esport, o les molèsties en les relacions sexuals a l'endinsar-se en la vagina i dificultar la penetració, o el simple desig d'embellir l'àrea i poder utilitzar cert tipus de peces més ajustades.
 
En la majoria dels casos la causa d'aquesta malformació és desconeguda, s'ha descobert que la poden provocar alteracions hormonals durant la pubertat, algunes medicacions i els parts múltiples, entre d'altres. Les activitats diàries, el frec de la roba i la pràctica d'esports van donant-los una aparença envellida i deforme que pot acomplexar a les dones afectades.
 
Encara que amb menys freqüència també pot passar que els llavis majors presentin un excés de greix que els dóna un aspecte molt voluminós o que pengin de manera flàccida degut a la pèrdua de pes.
 
En aquest cas es pot optar per una intervenció senzilla de reducció dels llavis majors amb làser, que pot realitzar-se amb anestèsia local o amb sedació de forma ambulatòria.
 
És freqüent fer alguna d'aquestes operacions conjuntament per aconseguir una major harmonia estètica a la dimensió dels llavis majors i menors, alhora que s'eliminen les molèsties físiques i s'aconsegueix augmentar l'autoestima de la pacient.