Extirpació de pòlips

Són zones de creixement del teixit endometrial en la cavitat uterina.
La majoria dels pòlips són asimptomàtics i es solen diagnosticar en el transcurs d'una exploració ginecològica rutinària. Si en algun moment es fan simptomàtics, generalment produeixen símptomes en relació amb sagnats uterins anormals, escàs sagnat post coital, dolor lleu amb la regla i infertilitat.

 

Normalment són processos benignes, encara que en un 20% dels pòlips simptomàtics s'aprecien àrees d'hiperplàsia i entre un 0,5% a l'1% són malignes.

 

La prova més específica per al diagnòstic dels pòlips endometrials és la histeroscòpia, que a més de la visualització directa del pòlip ens permet la presa de biòpsia del mateix i fins i tot la seva exèresi en el mateix moment del diagnòstic.

 

L'extirpació del pòlip es realitza sota visualització directa amb anestèsia regional o sedació.