Lipoaspiració del Mont de Venus.

L'excès d'acumulació de greix al pubis o Mont de Venus, en ocasions produeix una protuberància que contribueix a desdibuixar la zona genital, produint un desplaçament anormal de la vagina i creant un efecte antiestètic. Avui dia amb la depilació integral dels genitals, aquests problemes es fan més obvis i és motiu de freqüents consultes.

 

Es pot tractar de diferents formes.
 
Lipomodelació.
Tractament ambulatori amb anestèsic local mitjançant la infiltració de substàncies amb activitat lipolítica i liporeductora, combatent els dipòsits d'adipòcits localitzats i incrementen el metabolisme dels àcids grassos.
 
Lipoaspiració.
Actualment, els cúmuls de greix subcutani només poden ser extrets de forma definitiva per la lipoaspiració.
 
  • Lipoaspiració tradicional.
Mitjançant 2 incisions de mida petita i prèvia instil·lació d'una solució fisiològica, s'introdueix una microcànula a través de la qual es realitza l'aspiració de greix.
El procediment es realitza sota sedació i les cicatrius són pràcticament imperceptibles.