Rejoveniment vaginal làser

Els embarassos, els parts, traumatismes de parts instrumentats, l'envelliment fisiològic i problemes genètics, poden portar al debilitament i l'eixamplament del calibre vaginal.
A més, la pèrdua de fermesa i tonicitat del sòl pèlvic, també pot produir un prolapse genital (caiguda i desplaçament de la bufeta, úter o recte) que pot anar acompanyat en ocasions de incontinència urinària. El conjunt, pot conduir a unes relacions sexuals menys satisfactòries i agradables per ambdues parts.

 

Per corregir aquests problemes es realitza una reducció uniforme de la vagina i es reforça la paret posterior de la mateixa, el que millora la continència del perineu i es solucionen els trastorns associats a aquesta dilatació excessiva, augmentant la fricció durant les relacions sexuals i millorant el benestar i autoestima en la pacient que tenia el problema.
 
Aquesta intervenció, pot associar-se simultàniament amb altres operacions de finalitat estètica, com les correccions d'episotomies produïdes en els parts. L'operació pot durar d'una a dues hores i, depenent del grau d'eixamplament de la vagina, es realitzarà sota anestèsia general o sedació. El postoperatori es fa a casa i requerirà l'administració d'analgèsics suaus i repòs relatiu. Es poden reprendre les relacions sexuals en 4 o 6 setmanes.
 
Perineoplàstia
Quan a causa de les situacions prèviament citades, l'orifici vaginal queda molt ampli, se li anomena insuficiència perineal. En aquest cas, hi ha una debilitat de la pell i els músculs que hi ha entre la vagina i l'anus, que pot ser motiu de falta de sensació durant les relacions sexuals.
 
Mitjançant la perineoplàstia s'aconsegueix major fermesa i estretor en l'orifici vaginal, millorant la qualitat de les relacions sexuals.
 
La diferència entre una perineoplàstia i una vaginoplàstia, és que la primera únicament estreta l'entrada de la vagina, mentre que a la vaginoplàstia es redueix tot el canal vaginal.
 
El procediment es realitza amb anestesia general o sedació. El temps de recuperació és de fins a 6 setmanes. Durant aquest temps es desaconsellen les relacions sexuals, esforços excessius, el restrenyiment i l'ús de tampons.