Tractament de la laxitud o amplitud vaginal

Els parts, l'edat o l'obesitat condicionen una laxitud del canal vaginal i la pèrdua de la sensibilitat, afectant la qualitat de les relacions íntimes. Per corregir-lo actualment s'estan aplicant bioplàsties d'ompliment.

 

Les Bioplàsties d'ompliment vaginal, són un procediment de d'ompliment en el qual es poden fer servir diferents substàncies com (Àcid hialurònic, Plasma Ric en Plaquetes (PRP) o greix autòleg), amb l'objectiu d'augmentar el volum de determinades àrees del cos. El material injectat per mitjà de microcànules, poden ser solucions naturals o sintètiques, temporals o permanents.
 
Les bioplàsties d'ompliment, busquen restablir l'anatomia, l'estètica i la funcionalitat de l'òrgan genital femení sense necessitat de passar per quiròfan en la majoria de modalitats.
 
La tècnica consisteix en la injecció d'aquestes substàncies en diferents punts de la vagina, que en augmentar el volum, disminueix el calibre de la vagina i per tant permet que hi hagi més fricció durant les relacions sexuals.
 
Les bioplàsties poden aplicar-se en diferents parts anatòmiques dels genitals femenins, aquestes generen una reacció inflamatòria local lleu i autolimitada, que provoquen una reestructuració tissular o pseudofibrosis, un estímul de l'elastina i col·lagen induint un procés, que augmenta el volum, sosteniment, forma, fermesa i durabilitat.