Millora de la sensibilitat vaginal

Millora de la sensibilitat vaginal, també conegut com a redefinició o potenciació del punt G.

 
Història
El Dr. Grafenberg, cap a 1950 va ser qui va postular i va voler demostrar l'existència d'una àrea, actualment denominada punt "G" la estimulació de la qual comportaria l'emissió d'un líquid en el moment de l'orgasme .
El Dr Ernest Grafenberg alemany va realitzar les primeres investigacions sobre la sexualitat en la dècada dels 50 època en què la sexualitat femenina es considerava tabú, pel que els seus estudis no van tenir repercussió social i es van mantenir gairebé en l'anonimat.
El 1982 el treball de Ladas, Whipple i Perry sobre el punt "G" va ser el que més va contribuir a la difusió social del tema, generant-se una nova etapa en la investigació de la resposta sexual femenina.
Encara avui hi ha una gran controvèrsia sobre la seva existència, estructura, definició i ubicació.
Sol situar-se entre 2,5 i 7,6 cm a la part superior de la paret vaginal anterior. 
Es diu que és una zona erògena que en ser estimulada, pot proporcionar una gran satisfacció sexual.
El 1/3 inferior de la vagina és sensible a una gran gamma de sensacions. Els nervis de la vagina, clítoris i uretra estan molt pròxims i és per això que la paret frontal de la vagina és la més sensible a l'estimulació.
El part, la cirurgia pèlvica traumatismes sobre el clítoris i la vulva, poden afectar negativament la sensibilitat sexual i la percepció de les sensacions.
La mida del clítoris varia considerablement, tot i que no hi ha una clara relació entre la mida del clítoris i la resposta o satisfacció sexual.
S'ha establert una major resposta a l'excitació sexual com més a prop es trobi el gland del clítoris al meat uretral.
Igualment es pot dir que la longitud del penis realment no té una relació directa sobre la resposta sexual femenina en no incidir sobre les zones d'alta sensibilitat al plaer. No obstant això el gruix del penis si tindria un efecte directe, ja que el gruix si incideix en aquests punts.
 
Procediment
 
Ara és possible obtenir aquesta satisfacció gràcies al procediment de redefinició del punt "G"
Aquelles pacients que són capaçes d'identificar l'àrea sobre la mucosa de la paret vaginal anterior, en les que el estímul i pressió sostingut desencadena l'orgasme, són les pacients que poden beneficiar-se de l'ampliació de la zona de contacte i augment del gruix de l'àrea.
La situació anatòmica del punt "G" no sempre genera el contacte apropiat durant el coit.
L'aplicació d'àcid hialurònic o Plasma Rico en Palquetas que augmenti l'àrea de contacte, farien més factible l'estimulació i pressió o fricció de l'àrea simplement amb la penetració.
És un procediment ambulatori no quirúrgic i indolor.
Pot donar de manera temporal i autolimitada molèsties irritants, coïssor en orinar i miccions freqüents.
Es recomana no reprendre les relacions sexuals fins passades 4 h del procediment.