Cirurgia laparoscòpica conservadora dels ovaris

El làser, és un eficaç instrument en el tractament de l'endometriosi. Permet tractar gairebé tots els estadis de l'endometriosi: des de la vaporització d'implants peritoneals extragenitals fins a la quistectomia selectiva, alliberament d'adherències, secció de lligaments uterosacres i alliberament de l'envà rectovaginal en l'endometriosi profunda. Aquests procediments han estat propugnats en la Conferència de Consens sobre Endometriosi del Third World Congress on Endometriosi (1999).

 

Es poden realitzar diferents tècniques quirúrgiques amb el làser en relació a l'endometriosi:
  • Quistectomia convencional. Permet una obertura i dissecció del endometrioma, completant la quistectomia en bloc com és habitual en altres tipus de quists ovàrics.
  • Es pot vaporitzar la càpsula del quist endometriòsic en casos que sigui extremadament difícil trobar el pla de desenganxamen entre la càpsula i el còrtex ovàric.
  • De la mateixa manera la vaporització de les restes endometriòsiques ovàriques sense lesionar la resta del parènquima pot preservar la integritat fol·licular, la qual cosa és crítica en la dona estèril amb vistes a tractaments de reproducció assistida. En aquest sentit Paulson et al, han descrit un major percentatge de gestacions posteriors en les pacients amb endometriosi (I i II de AAFS) tractades amb LASER CO2 en comparació amb diatèrmia.