Tractament de cicatrius. Modelat del perineu

Tractament de cicatrius: de episiotomia i d'intervencions quirúrgiques. Modelat del perineu.

 

Existeixen cicatrius de episiotomia que poden produir una retracció del teixit, manca d'ompliment del perineu a aquest nivell i una asimetria poc estètica a la vulva, que pot ser motiu de frustració per part de la pacient, que ho acostuma a manifestar com "m'he quedat molt oberta després del part ".
 
La Bioplàstia del perineu, és una tècnica ambulatòria realitzada amb anestèsic local, que busca corregir aquests defectes mitjançant una tècnica dirigida primer, a trencar la fibrosi que retreu la cicatriu i segon a omplir l'espai buit que s'ha generat,
injectant una solució en l'espai gras que permet modelar el perineu.
 
Les bioplasties poden aplicar-se en diferents parts anatòmiques dels genitals femenins, aquestes generen una reacció inflamatòria local lleu i auto limitada, que provoquen una reestructuració tissular o pseudofibrosis, un estímul de l'elastina i col·lagen induint un procés, que augmenta el volum, sosteniment, forma, fermesa i durabilitat.