Correcció del prolapse de bufeta

Els òrgans i altres estructures de la pelvis es mantenen en el seu lloc amb el teixit connectiu, així com els lligaments i els músculs. Si aquests teixits connectius s'esquincen o es debiliten, un o més òrgans es prolapsarien, el que significa que s'ha desplaçat de la seva ubicació anatòmica original. A vegades, un prolapse fa que la bufeta, sobresurti a través de la paret vaginal.

 

Aquest tipus de prolapse es tracta amb un procediment colporrafia en què l'òrgan es retorna a la seva ubicació correcta.
 
Les dones tenen un major risc de prolapse d'un o més òrgans pèlvics a mesura que envelleixen. Altres factors de risc inclouen el part, l'activitat física, etc. A més, la deficiència d'hormona també pot augmentar el risc de prolapse. Una dona que pateix un prolapse d'òrgans pèlvics pot tenir símptomes com la incontinència, mal d'esquena i dolor al defecar o orinar. La relació sexual pot ser dolorosa o difícil, i les parets de la vagina podrien abultar-se a causa de la pressió de l'òrgan prolapsat.
 
La colporràfia anterior, és un procediment quirúrgic que reforça la paret vaginal anterior a fi de reparar un cistocele (descens de la bufeta dins de la vagina).
 
S'aconsella l'operació quan el cistocele és voluminós, sensació de pes o de tensió, símptomes de buidament incomplet de la bufeta, episodis recurrents de cistitis o incontinència urinària de diversos graus.
 
La indicació de la malla en el prolapse genital quedaria relegada només per al cas en què la cirurgia clàssica hagi fracassat o es prevegi un fracàs per l'estat dels teixits de sosteniment.
 
En aquests casos la pacient es beneficiaria de la inserció d'una malla, obtenint millors resultats anatòmics que amb la tècnica clàssica.